Regulamin pobytu w Avanti Home

Dyrekcja Apartamentów Avanti Home wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Gości.

 

Zasady ogólne

Firma Avanti oddaje Gościowi w użytkowanie cały apartament wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem (urządzenia RTV, sprzęt gospodarstwa domowego) i zobowiązuje się zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.

Gość zobowiązuje się wykorzystywać Apartament jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w Apartamencie.

Gość otrzymuje komplet kluczy, które zobowiązany jest oddać pracownikowi firmy Avanti w dniu wyjazdu.

Doba hotelowa trwa od 15.00 do 10.00 następnego dnia.

Firma Avanti zobowiązuje się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w apartamencie przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek lub braków

Za zniszczenie bądź uszkodzenie ścian lub wyposażenia apartamentu, powstałe w czasie pobytu z winy Gościa lub z winy odwiedzających go osób, Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność i zostanie obciążony kosztami napraw oraz dodatkowymi opłatami, m.in. kosztami transportu i obsługą pracowników. Za powstałe zniszczenia Gość jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo – Gość nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we własnym zakresie.

W przypadku zastania uszkodzeń i zniszczeń w Apartamencie, Gość zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić personel Avanti. W takim przypadku Gość nie będzie obciążony kosztami naprawy, a usterka zostanie usunięta w najkrótszym, możliwym czasie.

Personel firmy Avanti ma prawo pobrać depozyt gotówkowy w wysokości równej kwocie rezerwacji w celu zabezpieczenia roszczeń firmy Avanti wynikających z ewentualnego zniszczenia apartamentu.

Depozyt gotówkowy zostanie Gościowi  zwrócony w dniu wyjazdu. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń firmy Avanti wynikających z ewentualnego zniszczenia apartamentu i/lub jego wyposażenia może być zrealizowane również poprzez dokonanie blokady środków w wysokości równej kwocie rezerwacji przy użyciu karty kredytowej. Gość, który wyraża zgodę na blokadę środków przy użyciu karty kredytowej wyraża jednocześnie zgodę na przechowanie danych karty obejmujących: dane właściciela karty, numer karty, datę ważności oraz kodu CVV oraz na pobranie zablokowanych środków pieniężnych bez fizycznego użycia karty w sytuacji dokonania przez Gościa uszkodzenia apartamentu lub wyposażenia apartamentu. Blokada środków jest dokonywana na okres korzystania z apartamentu.

Firma Avanti nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione lub skradzione z apartamentu w przypadku włamania.

W przypadku znalezienia w apartamencie rzeczy należących do Gościa, pozostawionych po jego wyjeździe, mogą one, na wyraźną jego prośbę, być odesłane pod wskazany adres na koszt odbiorcy.

Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt do apartamentu.

Zabrania się palenia w apartamencie. W przypadku nie zastosowania się koszt odświeżenia 800 PLN ponosi Gość.

Za zgubienie kluczy do apartamentu Gość ponosi opłatę w wysokości 100 PLN.

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00 rano.

W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/ lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi firma Avanti zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 

Rezerwacje i płatności

Goście Apartamentów AvantiHome  mogą dokonać wstępnej rezerwacji przez system rezerwacji on- line umieszczony na stronie www.avantihome.pl, telefonicznie pod nr (+48) 601 507 700,

(+48) 501 08 39 48 lub mailowo – info@avantihome.pl

Firma Avanti honoruje płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewu tradycyjnego.

 

Rezerwacja „Standard”

Rezerwacja dokonywana na podstawie zaliczki w wysokości 30% ceny całkowitej płatnej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji przez firmę Avanti. W sytuacji, gdy wpłata nie zostanie odnotowana we właściwym terminie, Avanti zastrzega sobie prawo do wolnego zadysponowania apartamentem, tzn. do zarezerwowania go dla innego Gościa. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zleceń płatniczych, prosimy o wysyłkę potwierdzenia dokonania przedpłaty mailem na adres info@avantihome.pl. Gość ma prawo do rezygnacji z rezerwacji Apartamentu, ale przedpłata nie podlega zwrotowi.

Skrócenie pobytu powinno być dokonane co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem. Jeżeli zdecydują się Państwo na zmianę na mniej niż 14 dni przed przyjazdem, cena nie może ulec zmianie.

 

Dane do przelewu

Avanti Boutique
Karmelicka 7
31-133 Kraków

Numer konta: 37 1090 2053 0000 0001 3452 4095

Nazwa banku BzWbk

Nr BIC (SWIFT): WBKPPLPP

Nr IBAN: PL 37 1090 2053 0000 0001 3452 4095

W tytule zapłaty należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko Gościa oraz termin przyjazdu. Niezidentyfikowane wpłaty będą odsyłane na konto, z którego zostały przelane, po odjęciu kosztów administracyjnych. Jeżeli numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail podane przy dokonywaniu rezerwacji wstępnej są nieprawidłowe, firma Avanti  może anulować rezerwację.

 

Rezerwacja „Gwarancja najlepszej ceny”

Rezerwacja z wymaganą przedpłatą w wysokości całej kwoty wynajmu płatnej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji. W przypadku płatności kartą kredytową cała kwota wynajmu zostanie pobrana z karty w dniu rezerwacji. Tej rezerwacji nie można anulować. W przypadku skrócenia pobytu lub całkowitego anulowania rezerwacji z karty kredytowej Gościa zostanie pobrana opłata w wysokości 100% ceny pobytu. W sytuacji, gdy wpłata nie zostanie odnotowana we właściwym terminie, firma Avanti zastrzega sobie prawo do wolnego zadysponowania apartamentem, tzn. do zarezerwowania go dla innego Gościa. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zleceń płatniczych, prosimy o wysyłkę potwierdzenia dokonania przedpłaty mailem na adres info@avantihome.pl. Gość ma prawo do rezygnacji z rezerwacji Apartamentu, ale przedpłata nie podlega zwrotowi.

 

Zameldowanie 

W momencie zameldowania Gość może zostać proszony o okazanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), w celu spisania podstawowych danych, niezbędnych do wykonania umowy najmu.

W przypadku, gdy rezerwacja była potwierdzona przedpłatą 30% Gość proszony jest o wpłatę reszty należnej kwoty na miejscu. Firma Avanti honoruje płatności gotówkowe w walucie polski złoty lub płatności kartą płatniczą lub kredytową Visa, Visa Electron, Master Card i Maestro

W przypadku skrócenia pobytu w trakcie jego trwania płatności nie podlegają zwrotowi.

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.